# پیگیری_ماده_29

اعلام موضع شفاف وزیر دادگستری در خصوص آئین نامه ماده 29

وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.   به گزارش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید