آگهی دعوت به حضور در مجمع عمومی

پیرو آگهی قبلی و صورتجلسه مجمع مورخ 07/07/90 و اطلاع رسانی از طریق پیامک و بر اساس تجویز ماده 15 اساسنامه نظر به اینکه مجمع عمومی مورخ هفتم مهرماه به علت نرسیدن نصاب قانونی منتج به نتیجه نگردید لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران اعم از سردفتر و دفتریار عضوجامعه سردفتران میرساند :

جلسه مجمع عمومی جامعه راس ساعت 5 بعد ازظهر روز چهارشنبه 20 مهرماه 1390 در محل سالن اجتماعات جامعه وبا حضور جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه قبلی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و همچنین انتخاب 5 نفر بعنوان اعضای شورای تقسیم اسناد وفق دستور کمیسیون تقسیم اسناد ثبت اسناد در حوزه ثبتی یزد تشکیل میگردد از همکاران محترم تقاضا دارد فعالانه در این جلسه حضور بهم رسانند .... حضور منسجم و همگانی و به موقع شما نشانگر احساس مسئولیت و علاقه مندی به سرنوشت شغلی و اداره جامعه سردفتران خواهد بود

ضمنا از همکارانی که واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره میباشند استدعا دارد قبل از تشکیل جلسه مراتب نامزدی خود را به هیئت مدیره یا روابط عمومی جامعه تسلیم نمایند

/ 2 نظر / 17 بازدید
سردفتر

سلام.ببخشید جهت گواهی امضا اگر متن نوشته به طریق ذیل باشد آیا مالی محسوب می شود؟می شود گواهی امضا انجام داد؟ اینجانب با استناد به مدارک ضمیمه دارای حق قانونی نسبت به ملک واقع در فلان به پلاک ثبتی فلان هستم متعهد می شوم زمین یا ملک متعلق به شهرداری نبوده ودرصورت ثبوت خلاف آن از زمین مذکور وآثار تصرف درآن به هرنحوی که باشد مسلوب الاختیار والمنفعه شده وشهرداری قائم مقام تام الاختیار من درزمان حیات وبعدازممات محسوب ومی توان بدون مراجعه به مراجع قضائی ملک مذکور اعم از عرصه واعیان رادر اختیار گیرد وبهرنحوی که صلاح می داند اقدام نماید.چنانچه مشخص شود که سندارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی متعلق به غیر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است کلیه خسارات وارده در مورد زمین یا ملک را شخصا در زمان حیات متقبل ودر ممات بعنوان دیون ممتازه من محسوب خواهد شد.حق واگذاری زمین آثار احداث اعیانی باهرگونه آثار تصرف دیگر را به هیچ عنوان وبه هیچ شخصی ندارم .

سردفتر

سلام.درخصوص تعهدنامه که الف متعهد میگردد که ضامن شخص ب می باشد و درصورتی که شخص ب اقساط وام را پرداخت ننمود بانک وکیل شخص الف می باشد که نسبت به برداشت از حسابهای موکل اقدام نماید.آیا وکالت ضمن تعهد ایراد دارد؟ یا مثلا زوج متعهد می گردد که مواد مخدر مصرف ننماید ودر صورت مصرف زوجه وکیل زوج می باشد که خود را طلاق بدهد.آیا ثبت چنین تعهدی اشکال ندارد؟ یعنی هم تعهد است هم وکالت.نوع سند بایستی وکالت باشد یا تعهدنامه ؟