انتصاب معاونت اداره کل ثبت اسنادواملاک استان یزد

طی حکمی جناب آقای محمدحسن بهادر به سمت معاونت محترم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد منصوب گردیدند و بدین ترتیب اداره کل ثبت اسناد استان یزد داری دو معاونت میباشد

آقای بهادر قبلا" نیز بعنوان مسئول دفتر بازرسی و مسئول روابط عمومی ثبت کل مشغول ومنشاء خدمات ارنده و صاحب ایده های نو و بدیع میباشد و درحال حاضر جانشین دادستان انتظامی سردفتران نیز میباشند

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد این انتصاب را به ایشان و جامعه ثبتی تبریک وبرای ایشان آرزوی توفیق روز افزون دارد

/ 0 نظر / 21 بازدید