آخرین مهلتهای تسلیم اظهارنامه مالیات افزوده نزدیک میشود

مطلبی از وبلاگ همکارمان "سردفتر" ذیلا" نقل و توضیحی بر آن میفزایم:

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم چهار مرحله فراخوانهای ثبت‌نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله چهارم ثبت‌نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد :
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1390/01/31تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند.

این اطلاعیه که از طرف اداره مالیات بر ارزش افزوده صادر شده ضمن اینکه به همکارن اطمینان خاطر میدهد تا ٣١ فروردین میتوانند اظهارنامه سه ماهه دی تا اسفند ٨٩ را تسلیم نمایند ولی حاوی یک نکته است و آن اینکه مودیانی که تا ٣١ فروردین اظهارنامه تسلیم نمایند میتوانند درخواست بخشودگی جرایم را بنمایند و این به معنای افزایش یا تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه نیست ....

در کلاسهایی که متصدیان امور مالیاتی در آذرماه در استان برگزار کردند مهلت تسلیم اظهارنامه در فروردین ماه را ٢٠ فروردین اعلام کردند بنابراین آخرین مهلت یا ١۵ فروردین است یا بیستم ....

غرض از تصدیع آنکه کسانیکه از این دستورالعمل استفاده میکنند درخواست بخشودگی جرائم را هم با اظهارنامه تسلیم نمایند زیرا عبارت "درصورت درخواست" میتواند خطرآفرین باشد

/ 0 نظر / 15 بازدید