اصلاح قراردادهای بانکی به بانکهای دولتی و خصوصی تکلیف شد

بانک مرکزی به کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و صندقها بخشنامه کرد در فرم قراردادهای بانکی عبارات متضمن وکالت بالاعزل را حذف و اصلاح نمایند که بطریق اولی اخذ وکالت نامه های بلاعزل در این راستا نیز ممنوع اعلام و بانکها دیگر بهانه عدم ابلاغ بخشنامه را نمیتوانند بهانه قرار دهند ....

سئوال این است که ایا باید دفاتر منتظر اصلاح فرمها و ارسال آن از ناحیه بانکها بمانند یا لزوما باید قراردادهای موجود خود را اصلاح و از ثبت موادی که حکایت از اعطای وکالت فروش است راسا اقدام نمایند؟

/ 0 نظر / 55 بازدید