پست های ارسال شده در تیر سال 1392

تعیین مدیران کانون سردفتران یزد موضوع ماده 65 قانون دفاتر

با توجه به امتناع و خودداری منتخبین کانون یزد از قبول سمت های ریاست و نایب رئیسی کانون بلاخره در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید