پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

نظریه مشورتی جامعه سردفتران یزد درخصوص تعرفه تحریر

(قابل توجه : دربعض از قسمتها مانند بند2 از قسمت غیرمالی اشتباهی رخ داده بود که تصحیح و مواردی نیز ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 150 بازدید

سکوت اعتراضی جامعه سردفتران یزد به نحوه تعیین تعرفه ها

چرا در مقابل اعلام تعرفه ها سکوت کردیم؟ سکوت کردیم چون شخصیتمان را به سخره گرفته اند ...هاج و واج ماندیم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 13 بازدید