پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

نقطه نظرات جامعه یزد به وزیرمحترم دادگستری ارسال شد

گرچه با تاخیر ولی بنا به وظیفه شغلی ، نامه ای از طرف جامعه سردفتران یزد خطاب به وزیر محترم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 16 بازدید

اظهار نظر بازرسی کل کشور درخصوص نقل و انتقال خودرو

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور نقل و انتقال سند مالکیت خودرو را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

آئین نامه ماده 29 به کجا خواهد انجامید؟

همانگونه که همکاران عزیز اطلاع دارند و در وبلاگهای مختلف متن آئین نامه تهیه شده توسط گروهی از سردفتران و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید