پست های ارسال شده در تیر سال 1389

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 به اطلاع همکاران بزرگواری که تا کنون جهت تنظیم و تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٨٨ خود اقدام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

چند نکته در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی

نظر به اینکه تعداد زیادی از همکاران در سطح استان و یا بعض از شهرهای دیگر درخواست توضیحاتی در خصوص ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 28 بازدید

تقدیر و تشکر جامعه سردفتران یزد از هیئت مدیره کانون

متن نامه تقدیر و تشکر جامعه سردفتران یزد از ریاست محترم کانون و سایر اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران تهران ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

اظهار نامه مالیاتی فراموش نشود

همکاران محترم آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد سال ١٣٨٨ روز ٣١ تیرماه میباشد لذا از همکاران عزیز بخصوص همکاران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

تقدیر و تشکر جامعه سردفتران یزد از دکتر تویسرکانی

از طرف جامعه سردفتران استان یزد نامه تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست مجترم سازمان ثبت اسناد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

اولین جلسه هماهنگی ثبت اسناد و جامعه سردفتران یزد با نماینگان بانکها

بنا به دعوت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و درراستای تعامل وهمکاری و دستیابی به راهکارهای عملی و مناسب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید