پست های ارسال شده در آبان سال 1388

فراخوان برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

در تعقیب جلسه مشترک سازمان ثبت و نمایندگان کانونها و جوامع سردفتران کشور و با رایزنیهای کانون تهران و پیگیری ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

دیدار با دکتر تویسرکانی و وعده و عیدهای امید بخش

آقای دکتر تویسرکانی نیز با تشکر از حضور نمایندگان کانونها و جوامع استانی اظهار داشت مسائل و مشکلات اشاره شده ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 12 بازدید