پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

مصوبه دولت درهیئت بررسی و تطبیق قوانین

موجب رای مقدماتی هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص تصویب نامه  ٨٧/١٠/٢١ دولت در رابطه با سامانه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

آیا مصوبه کارگروه مسکن در دفاتر قابلیت اجرا دارد ؟

نقل از وبلاگ دفترخانه ها   http://daftarkhaneha.blogfa.com   اول  صبح که به دفتر آمدیم کارمند عزیز بخشنامه های اداره ثبت را روی میز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

قانون تسهیل چون شیری بی یال و کوپال

همانگونه که مستحضرید قانون تسهیل تنظیم اسناد با هدف حذف استعلامهای زائد و تسهیل امور مردم و خروج دفاتر از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

نشست نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری

نشست مشترک کانونهای سردفتران استانهای اصفهان و فارس و خراسان رضوی و کانون تهران و نمایندگانی از جوامع سردفتران و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید