پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

تحلیلی بر دستور جدید ریاست محترم سازمان ثبت درخصوص استردادحق الثبت

قبل از ورود به بحث از آنجا که این دستورالعمل به نفع مردم است و حق الثبت اسناد پس از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید