پست های ارسال شده در مهر سال 1385

قانون تسهيل و همچنان ابهام و اجمال

کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران تهران با اقدام مثبت خود در جهت رفع ابهام از قانون تسهیل تنظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید