پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

        ماده 1ـدفاتر اسناد رسمي موظفند بارعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید