جلسه مشترک هیئت مدیره

جلسه مشترک هیئت مدیره جامعه سردفتران یزد با هیئت مدیره محترم کانون سردفتران تهران چهارشنبه ٢١ اسفند تشکیل شد ، این جلسه  با مساعدت و لطف بیدریغ  هیئت مدیره کانون و در راستای هماهنگی هرچه بیشتر و تبادل نظر برگزار گردید ، و در این نشست مشترک گزارش کارهای انجام شده جامعه سردفتران یزد و برنامه های آتی آن و برنامه تقسیم اسناد به ویژه لزوم راه حلی برای اسناد خودرو و جلوگیری از سوء استفاده و دخالت افراد غیر مسئول که مالا موجب وهن سردفتری خواهد بود ، به سمع اعضاء هیئت مدیره کانون رسید و درخواستهای جامعه در خصوص روند اجرائی و لزوم هماهنگی و اتخاذ روشهای اجرائی واحد و نیز امور مالی جامعه ، مطرح که با مساعدت و خوشروئی هیئت مدیره کانون مورد قبول واقع گردید که بدینوسیله از یکایک اعضاء محترم هیئت مدیره کانون تشکر و سپاسگزاری میشود ، امید است که در آینده گسترش روابط کانون با جوامع سردفتران و سفرهای استانی هیئت مدیره بتواند همکاریها و روشهای اجرائی را هرچه نزدیک تر نماید ...

/ 0 نظر / 3 بازدید