/ 1 نظر / 8 بازدید
سردفتر

سلام سرور گرامی واستاد گرانقدر.ببخشید اگر وکالتنامه ای ثبت شد و صحت ثبت نیز توسط سردفتر ودفتریار بسته شد موکل پس از ثبت بگوید حق توکیل را حذف کن ومدت اعتبار برای وکالت بزار چکار باید کرد؟آیا می شود قسمت توضیحات را مجدد از موکل امضا گرفت ودوباره در قسمت توضیحات صحت ثبت را سردفتر ودفتریار امضا کنند؟