امضای تفاهم نامه جامعه سردفتران استان یزد با امور مالیاتی

همکاران محترم

تفاهم نامه فی مابین جامعه سردفتران یزد با دارائی به امضا رسید ... مفاد تفاهم نامه اجبارا" از مواد تفاهم کانون تهران تبعیت کرده است لکن بند14 تفاهم نامه کانون که دررابطه با تکلیف کانون به اعلام درامد همکاران بود مورد پذیرش جامعه یزد واقع نگردید فلذا این بند با توضیح لازم از تفاهم جامعه و دارائی خارج گردید

از همکاران محترم اعم از کسانی که با تفاهم نامه مبادرت به تنظیم اظهارنامه مینمایند و چه همکارانیکه اظهارنامه خود را براساس علی االرس تقدیم میکنند خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد 89 خود اقدام نمایند

توصیه میشود همارانیکه از روش علی الرس استفاده میکنند دفاتر مشاغل عملکرد 89 خود را ارائه نمایند و همکارانیکه با تفاهم نامه اقدام میکنند و در اسفندماه دفتر مشاغل عملکرد سال 90 را دریافت نکرده اند .. از این فرصت استفاده و دفتر مشاغل برای سال 90 را با توجه به تفاهم انجام شده به دارائی جهت امضا  پلمپ ارائه نمایند

/ 3 نظر / 15 بازدید
سردفتر

سلام .موضوع پلمپ دفترسال 90آیا جزو تفاهم کانون در سراسر کشور وجوامع می باشد؟ببخشید درخصوص اراضی زراعی آیا استعلام از اداره منابع طبیعی الزامی است؟

سردفتر

سلام ببخشید در مورد تکمیل اظهارنامه در صفحه سوم حساب درآمد وهزینه را چگونه باید بنویسیم ؟کل تحریر را کجا باید بنویسیم ؟ 40درصد سهم دفتریار وسهم کارکنان وکانون را کجا باید قید کنیم ؟ ضریب 39درصد را کجا باید کسر کنیم مابقی آن را ؟یعنی در واقع ما کسری درآمد را کجا باید قید کنیم؟ممنون

سردفتر

اگه میشد یه نمونه تکمیل شده اظهارنامه را درسایت قرار میدادید عالی بود که همه سردفتران از آن استفاده کنند.ممنون