مبارک باد این فرخنده روز

با ندای اقراء باسم ربک اللذی خلق همه چیز آغاز شد ، و جهان در راستای تحولی بزرگ  قرار گرفت و ختمی مرتبت بار سنگین رسالت را به دوش گرفت تا سعادت دنیا و آخرت و اخلاق نیکو را به خلق جهان ارزانی دارد ، عید سعید مبعث و آغاز نبوت نبی اکرم بر جمیع مسلمین جهان و بر شما عزیزان و همکاران مبارک باد ، در این ایان باقیمانده رجب و روزهای آتی شعبان و رمضان ما را از دعای خیر خود فراموش نفرمائید

/ 0 نظر / 3 بازدید