آخریم مهلت پلمپ دفتر مشاغل سال 91

همکاران گرامی

مجددا و موکدا خاطر نشان میسازد آخرین مهلت ارائه و پلمپ دفتر مشاغل عملکرد سال 91 پایان اسفند مها 90 میباشد و در فرصت باقیمانده اقدام فرمائید تا در سال آینده با جرائم مالیاتی نداشتن دفتر روبرو نشوید

/ 0 نظر / 20 بازدید