اقدامی درخور تحسین از جانب سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک چهارمحال بختیاری

به نقل از سایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال بختیاری :

آقای بهادر مدیرکل ثبت اسنادوا ملا ک استان چهارمحال وبختیاری دراقدامی بی سابقه شورای اداری اداره کل ثبت اسنادواملاک استان چهارمحال وبختیاری را باحضور اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری تشکیل داد
پس از تلاوت کلام الله مجیدربانی آ قای بهادر ضمن اظهار لطف به اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری سرلوحه اموررا تحت سه عنوان خدامحوری وجامعه محوری ومصلحت مردم و تحول گرایی برشمرد .

باید به این مدیر آفرین گفت ..  البته برای ما که از احساس مسئولیت و توجه خاص جناب بهادر به جامعه سردفتری و دغدغه ایشان نسبت به اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی اطلاع داریم و از جمایتهای بی شائبه آن بزرگوار برخوردار بودهایم خیلی تعجب برانگیز نبود به امید آنکه جامعه ثبتی و سردفتری به عنوان یک مجموعه در تعامل کامل به سوی هدف مشترک و خدمت به مردم حرکت نمایند

/ 0 نظر / 35 بازدید