هیئت مدیره جدید کانون و چالشهای پیش روی

بلاخره پس از دوماه رئیس سازمان ابلاغ اعضای هیئت مدیره را صادر واعضا نیز برای مدت ششماه بین خود رئیس و نایب رئیس و... را تعیین نمودند اینک که هیئت مدیره تیم خود را تشکیل داده است با انبوهی از مشکلات و چالشها و مسائل حل نشده ای روبروست که یکایک اعضا بخوبی از آن اطلاع دارند و وقت آن است که با برنامه ریزی دقیق و تقسیم کار و استفاده از سران دفاتر دردآشنا که دغدغه اقتدار این صنف را دارند و بکار گیری نیروهای جدید و علی الخصوص بهره مندی از ایده های باالقوه و باالفعل سایر منتخبین سران دفاتر  مطالبات جامعه سردفتری کشور را پیگیری و به اهداف مشترک جامعه عمل بپوشانند

بنظر میرسد بعنوان اولین اقدام باید محلی برای اظهارنظر همکاران در سایت ایجاد نمایند تا سردفتران و دفتریاران انتقادات و دغدغه ها و نگرانیها و گله و شکایت خود از اعضاء هیئت را بجای سایتهای و وبلاگهای مختلف در سایت کانون منعکس تا هیئت مدیره آن را رویت و از خود دفاع نماید از طرف دیگر با قید فوریت وضعیت بیمه درمان و تکمیلی را نسبت به همه به خصوص سردفتران جدید که بهرحال جزو جامعه سردفتری بوده و حمایت مادی و معنوی آنها میتواند از تشدید حس بدبینی آنها به همکاران قدیمی یا کانون جلوگیری نماید بعنوان اولین قدم پیگیری نماید و در ثانی گزارشی از اقداما خود ولو امور به نتیجه نرسیده را منعکس نماید تا اتهام وابستگی به سیستم اداری و تسلیم در برابر فشارهای موجود ویا بی توجهی به خواسته ها و حفظ حقوق عامه همکاران ، بی اثر گردد

جامعه سردفتران یزد که در این چندساله در تعامل کامل با کانون و سایر جوامع سردفتری بوده  از زحماتی که  یکایک عزیزان و افرادی خارج از هیئت مدیره در پیگیری امور سردفتری متحمل شده اند واقف است و همین امر موجب این جسارت و نوشتار گردید

از آنجا که در این چندسال  با توجیه و استدلالهای شعارگونه اشتغال زائی ، بهره بری از اهل علم، حمایت از محرومین ، همگامی با ثبت نوین و مدرنیته کردن دفاتر و غیره و غیره   تمام تصمیمات بر علیه نظام سردفتری اعمال شده و هرچه خانواده سردفتری بزرگ و بزرگ تر شده حصر اختیارات و درآمدها و حیثیت و اعتبار مضاعف و تصور میشود از این رهگذر نه سران دفاتر قدیم و نه حتی سردفتران جدید رضایتشان حاصل نگردیده و شان دفاتر از یک نهاد حاکمیتی نظام به یک برده حلقه بگوش و بی جیره و مواجب تنزل یافته و آنچنان بلائی بر سرمان آورده اند که یک سردفتر فردی با مدارج علمی و تجربی و همطراز با یک قاضی،  باید نگران مخارج پایان ماه خود باشد و آنکس که قدرت مقاومتش کمتر باشد به دنبال تامین معیشت خود و خانواده و کارکنانش از حیثیت و اعتبار و علو طبع خویش مایه بگذارد و دست نیاز به سوی این و آن دراز کند ... جوابگوی این فاجعه ملی چه کسانی هستند؟ اینجاست که انتظار همکاران از هیئت مدیره بیش از پیش عزیزان در در فشار قرارخواهد داد و هرگونه کوتاهی در پیگیری مطالبات با عکس العمل منفی روبرو و دیوار اعتماد را تخریب خواهد ساخت ولی اعلام گزارش و اطلاع رسانی به موقع و استمداد از همکاران سراسر کشور نه تنها میتواند از بروز هرگونه بدبینی و بی اعتمادی جلوگیری نماید بلکه همیاری و همکاری با عزیزان هیئت را نیز درپی خواهد داشت

برای اعضاء هیئت مدیره توان مضاعف و برای همکاران صبوری و سعه صدر و برای مسئولین در قوه و سازمان بیداری و توجه به معضلات موجود جامعه  سردفتری ، از ذات اقدس اله آرزو داریم   

/ 2 نظر / 3 بازدید
سردفتر

خیلی محترمانه بیان فرمودید امیدواریم به این ابراز نظر دلسوزانه اهمیت داده شود .

27

با سلام اولا" اینجانب و سایر سردفتران با چه ذوق و شوقی در اتنخابات کانون شرکت نمودیم ولی دست اخر فهمیدیم که رای ما دو زار نمی ارزد و این رئیس سازمان ثبت است که باید هیات مدیره را انتخاب نماید نه ما و این یکی دیگر اوج دموکراسی است و حق بیچاره سیروس رو هم پایمال کردند که بیشترین ارا را اورده بود ثانیا" این اقایان اش دهن سوزی نیستن که بتونن حق مارا بگیرتد همشمون چابلوسن و دنبال سندهای بانکی توپ وبقولی تندرستان را نباشد درد ریش جز بهمدردی نگویم درد خویش گفتن از زنبور بیحاصل بود باکسی در عمر خود ناخورده نیش این اقایون بی دردند و دنبالکار من و شما نیستند دنبال پر کردن جیب خودشونند خلاصه سرتان را درد نیاورم برید خلاف کنید سندباز بزنید بقول چرچیل شما تو مملکتی زندگی میکنید که 70میلیون دزد دستشون تو جیب هم و هیچ کس به هیچ کس کاری نداره