تعیین مدیران کانون سردفتران یزد موضوع ماده 65 قانون دفاتر

با توجه به امتناع و خودداری منتخبین کانون یزد از قبول سمت های ریاست و نایب رئیسی کانون بلاخره در نشست هفته گذشته اعضا با هیئت مدیره کانون سردفتران تهران در یزد , اولین جلسه هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان یزد روز گذشته در اجرای ماده 65 قانون دفاتر با حضور اعضای سردفتر تشکیل و انتخابات داخلی انجام شد ... متن صورتجلسه هیئت مدیره جهت اطلاع همکاران اعلام میگردد :

                                              بسمه تعالی

اولین جلسه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 54 با حضور سردفتران هیئت درساعت 5/6 عصر روز یکشنبه 9/4/92 در محل کانون سردفتران تشکیل و برای انتخاب رئیس و نایبرئیس و دبیر و خزانه دار وارد شور و بررسی و سپس با رای مخفی نسبت به انتخاب سمت های موضوع ماده 65 اقدام گردید و بشرح زیر اعضا برای مدت یکسال انتخاب و تعیین گردیدند:

اقای سیدعلی اصغر میروکیلی به سمت رئیس و اقای سیدعلیرضا طباطبائی بافقی بعنوان نایب رئیس و اقای سیدحسین حسینی نیک بعنوان خزانه دار و اقای محمدحسین صالحی پور به سمت دبیر هیئت انتخاب گردیدند

هیئت مدیره ضمن ابراز خرسندی از تقارن افتتاح کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) و تشکر و قدردانی از ریاست معظم سازمان ثبت اسناد و معاونین ایشان و کلیه اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران تهران که متحمل زحمت و رنج سفر و حضور در استان یزد و افتتاح کانون گردیدند , اظهار امیدواری کردند که با مساعدت کانون تهران و حمایت سازمان ثبت بتوانند در خدمت به همکاران و تعالی حرفه و یافتن جایگاه رفیع حرفه کتابت تمام توان خود را بکار بندند.

جلسه در ساعت 5/8 به پایان رسید و مقرر گردید جلسه بعدی با حضور اعضای دفتریار هیئت تشکیل و روند اجرائی و خط مشی کانون یزد تعیین و تبیین گردد.

سیدعلی اصغر میروکیلی     سیدعلیرضا طباطبائی   سیدحسین حسینی نیک

محمدحسین صالحی پور   محمدعلی جعفری ندوشن

/ 0 نظر / 29 بازدید