محمدرضا دشتی اردکانی، به سمت ریاست هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تا انتخابات بعدی هیات مدیره این کانون انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، هادی معزالدینی پس از دو دوره ریاست هیات مدیره این کانون از ریاست این هیات کناره گیری کرد.

پس از طرح پیشنهاد وی در آخرین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1386، انتخابات داخلی در این جلسه برگزار شد که محمدرضا دشتی اردکانی، دیگر عضو این هیات به عنوان رییس جدید انتخاب شد.

مدت زمان تصدی ریاست از سوی دشتی اردکانی تا پایان دوره فعالیت هیات مدیره فعلی کانون خواهد بود.

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد ضمن سپاس و قدردانی از جناب آقای معزالدینی که در تمام مدن ریاست خود بر کانون تهران با توجه خاص خود به این جامعه و ارتقاء شئونات سردفتری و اعاده حیثیت شغلی و شناساندن این صنف در سطح کشوری و بین المللی تمام هم و غم خود را مبذول داشتند  - تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب آقای دشتی به عنوان ریاست محترم هیئت مدیره کانون تقدیم و برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر و صبر و تحمل و بردباری در قبال مشکلات عدیده این صنف و اعتلای شئونات سردفتری و احیای حقوق ازدست رفته تمامی همکاران سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر از خدای منان داریم


امیدواریم در سال نو که مقارن با میلاد با سعادت رسول اکرم و فخر عالم امکان است ایشان بتوانند با درایت خاص خود و پیگیریهای مستمر از هرگونه تضییع حقوق صنفی جلوگیری نمایند و سال جدید سالی سراسر موفقیت و سرشار از خبرهای خوش باشد