واقعه غدیر  یک انتخاب بود و یک امتحان

<< انتخاب>>  بود چون حق تعالی برای جلوگیری از هرگونه انحراف در اسلام و تفرقه بین مسلمین و استمرار رسالت و نبوت و تاسیس ولایت و (( اولی الامر )) به رسولش امر فرمود در این حجه الوداع در حضور عام و خاص و مسافران سرزمین وحی ولایت مولا علی را اعلام کند

<< امتحان >> بود چون واقعه غدیر برای مدعیان تزکیه و تقوا و اطاعت  از خدا و رسول و اولی الامر یک امتحان بود و صد البته بخوبی از عهده امتحان برآمدند حاشا به غیرت دینیشان!!!

روز ولایت ُ عید عاشقان ُ روز پیوند نبوت به رسالت برتمامی شیعیان مولی الموحدین علی (ع)

مبارک باد و همنشینی با امیر مومنان فخر عالم امکان  نصیبتان باد