پیگیریهای مستمر جامعه سردفتران و عنایت خاصه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد موجب شد تا در ساعت ۵/۴ عصر دوشنبه ۱۸/۰۶/۸۶ تنی چند از اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان و تعدادی همکاران به اتفاق ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران و مسئول روابط عمومی کانون بهمراه مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان یزد بحضور آقای امیری معاونت معظم قوه قضائیه رسیده ودرخواست و آرزوی دیرینه همکاران در استان را به سمع و نظر ایشان رسانده و تقاضای خود منضم به طومار امضاء شده همکاران را تقدیم و در محیطی گرم و دوستانه تبادل نظر و مشکلات و راهکارهای عملی رسیدن به این هدف مهم مورد بررسی قرار گرفت

با حسن ظن و نظر مساعد ریاست محترم سازمان موافقت اولیه با تشکیل کانون سردفتران در استان اخذ و برای سایر امور مربوطه و مراحل اجرائی و بررسیهای لازمه موضوع به معاونت محترم سازمان ارجاع تا با هماهنگی ریاست هیئت مدیره کانون مقدمات کار فراهم گردد

امیدواریم به حول و قوه الهی و مساعدت مسئولین محترم و همکاری همه جانبه سران دفاتر و دفتریاران استان بتوانیم و شاهد آن باشیم که تا پایان ماه مبارک رمضان زمینه انتخابات و تشکیل کانون در استان فراهم گردد

بدینوسیله از تمامی همکاران بزرگوار درخواست میشود در این امر مهم هیئت مدیره جامعه را یاری و به تحقق این آرمان دیرینه  کمک نمایند

در پایان از لطف بی شائبه ریاست معظم سازمان و هیئت مدیره کانون سردفتران تهران ومدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران که ما را در این راه همراهی نموده اند تشکر و سپاسگزاری مینمائیم