دوست عزیز جناب آقای ابراهیمی

در قسمت جزوات و مقالات جزوه ای تحت عنوان رهن و اسناد رهنی و اجرا اسناد لازم الاجرا قرارداده شده چنانچه بعد از مطالعه آن باز هم مواردی بود بفرمائید حتما پاسخ مقتضی تقدیم خواهد شد