ارتحال عالم ربانی مرجع تقلید شیعه حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در روز شهادت مظلومانه ام ابیها  فاطمه زهرا دخت گرامی پیامبر گرامی اسلام بر تمام شیعیان جهان بخصوص مقلدین آن مرجع عالیقدر تسلیت باد