دفاتر اسناد رسمی  استان یزد

با سلام و احترام ، نظر باینکه در جلسه عمومی اخیر سران دفاتر استان  ، همکاران محترم در اجرای بخشنامه شماره 32586/34/1  مورخ 21/06/85 اداره کل امور اسناد و سردفتران و دستورالعمل مشترک سازمان با وزارت بازرگانی تحت شماره 22445/34 مورخ 24/11/85 با ابهام وتشتت آراء وبرداشتهای مختلف مواجه و تقاضای ارائه رویه واحد در نحوه اجرای وظایف دفاتر در طرح ساماندهی مشاورین املاک و خودرو و چگونگی استناد به قولنامه های متعاملین در تنظیم اسناد به ویژه معاملات  املاک اعم از قطعی و اجاره نموده اند ،  موضوع به اداره کل ثبت اسناد واملاک استان یزد  منعکس که پاسخ طی شماره 1024/120 مورخ 12/02/86  و همزمان با  ابلاغ بخشنامه شماره 942/120 مورخ 09/02/86  واصل گردید ، از آنجا که وفق بخشنامه های صادره از سازمان  به ویژه مستفاد از بندهای  12 و13 و16 دستورالعمل مشترک ، منحصرا قولنامه های تنظیمی در بنگاههای مشاور املاک و خودرو که بعد از تاریخ اجرائی شدن طرح ساماندهی مشاورین املاک و خودرو تنظیم شده باشند مشمول بخشنامه فوق الاشعار میباشد ، لذا نظریه صرفا مشورتی این جامعه بمنظور ایجاد رویه واحد  در تنظیم اسناد قطعی و اجاره املاک ذیلا" جهت استحضار اعلام میگردد :

 1 - قولنامه های تنظیمی در بنگاههای مشاور املاک بعد از تاریخ 01/12/85 لزوما میبایست مطابق با فرمتهای مصوب سازمان بوده و درهنگام تنظیم اسناد و استناد به آن ، شماره پروانه تخصصی مشاور و مراتب مداخله وی در سند قید و به امضاء وی برسد 

2- قولنامه های دستنویس توسط متعاملین ، مطلقا" و قولنامه های تنظیمی آنها در بنگاههای مشاورین املاک تا قبل از  01/12/85 از شمول بخشنامه و دستورالعمل مشترک خارج و با هرفرمت در تنظیم اسناد قابل استناد  خواهد بود و نیازی به درج شماره پروانه تخصصی صاحب پروانه و امضاء وی در اسناد ندارد

 3- درمواردی که فی مابین متعاملین قولنامه ای تنظیم نشده باشد وفق آراء وحدت رویه 5193/13 مورخ 11/02/1380 و 39966/33 مورخ 22/10/83  کانون سردفتران تهران ، اظهار و اعلام و اقرار متعاملین  اعم از کتبی یا شفاهی برای تعیین قیمت و شرایط معامله کفایت مینماید

 لازم به تذکر است که در تنظیم اسناد به استناد قولنامه های فوق الذکر ، رعایت مفاد و مندرجات و تعهدات وشروط ضمن العقد طرفین اعم از مواعد پرداخت ثمن و زمان تخلیه و صدور  قبوض اقساطی مربوطه از طرف سردفتران  ضروری خواهد بود

                                                             جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد