عيد سعيد غدير خم ، روز سرنوشت اسلام پس از پيامبر، روز تعيين و تاسيس ولايت و امامت ، بر جميع شيعيان جهان و هم ميهنان گرامي به ويزژه همكاران بزرگوار تبريك و تهنيت باد ، برايتان سعادت ، سلامت و پيروي از خط راستينش را آرزو داريم