با كمال تاسف و تاثر خبر دار شديم استاد محمود مشروطه از مفاخر استان و از بزرگان و پيشكسوتان جامعه هنر در استان كه عمر پربركتش را در راه اعتلاي هنر و فرهنگ اين مرزو بوم سپري و پيوسته خدمتگذاري صديق براي مردم بود ، رخت از اين جهان بر بست و به ديار معشوق شتافت ، خلاء فقدان اين هنرمند ضايعه جبران ناپذيري است بر جامعه هنري ايران به ويژه استان يزد ، پرواز روح پر فتوحش به ديار باقي را به تمامي هنردوستان در سراسر كشور وفرزندان برومندش تسليت و خود را در غمشان شريك ميدانم ، روحش شاد و درجاتش متعالي باد