با توجه به تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد و تا زمان ایجاد و افتتاح ساید کانون جهت ملاحظه اطلاعیه ها و اخبار کانون سردفتران یزد به این آدرس مراجعه فرمائید