از اينکه مدتی است به علت اشکال در سيستم نتوانستم خدمت برسم عذر خواهی ميکنم
دوست بسيار عزيزمان اقای خادم المهدی ضمن ابراز محبت نسبت به حقير و وبلاگ خواسته بودند در خصوص تعدات و نحوه اجرای ان در ثبت مطلبی نوشته بشه که حتما در اولين فرصت تقديم خواهد شد