اطلاعیه شماره 2 هیئت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد بشرح زیر صادر گردید:   

                                       اطلاعیه  شماره 2

بدینوسیله به اطلاع کلیه سردفتران و دفتریاران محترم اسناد رسمی استان یزد می رساند، بنا به تصمیم  هیئت محترم نظارت و تائید داوطلین نامزدی زمان  اخذ رای انتخابات اولین هیئت مدیره  کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد   روز جمعه  17/09/1391 از ساعت 9 صبح الی 4 بعد ازظهر و مکان آن  جامعه سردفتران و دفتریاران واقع در چهارراه مهدیه  کوچه جنب داروخانه امام زاده ای  تعیین گردیده است  نظر به اهمیت  و ضرورت تشکیل کانون در استان  از کلیه سران دفاتر و دفتریاران استان دعوت میگردد تا  با حضور به موقع  سهم خود را در تعیین سرنوشت حرفه ای  ادا نمایند

ضمنا با توجه به ماده 10 آئین نامه ماده  61 قانون دفاتر اسناد رسمی انتخاب کنندگان  حق تعیین وکیل یا نماینده برای دادن رای  ندارند لذا  حضور  تمامی  همکاران  با دردست داشتن  کارت شناسائی معتبر ضروری است 

اسامی داوطلبین و نامزدین سردفتر :

 1-مصطفی احمدی دهج سردفتر 26 یزد    2-مصطفی جعفری سردفتر 9 اردکان 3-محمدعلی جعفری ندوشن سردفتر 46یزد   4-سیدحسین حسینی نیک سردفتر 41 یزد  5-علی دهقان دهنوی سردفتر 4 یزد  6- علیرضا زارع سردفتر 24 یزد   7-علیرضا سلیمی منشادی سردفتر10 یزد  8-محمد حسین صالحی پور سردفتر 8 یزد  9-سیدعلیرضا طباطبائی بافقی سردفتر3یزد    10احمدرضا فتوحی اردکانی سردفتر 12اردکان  -11محمد فرهمند سردفتر 15 ابرکوه    12-آزاده قاسمی فیروز آبادی سردفتر45 یزد  13- احمد قربانی سردفتر 14 طبس    14-محمدحسین کریمی سردفتر یک یزد   15-سیدابراهیم محمدی سردفتر 11  زارچ      16-سیدعلی اصغرمیروکیلی سردفتر 25 یزد     17-سیدحسین میروکیلی سردفتر  5 یزد  18-سیدمحمد میروکیلی سردفتر 18 مهریز     19-مریم السادات نقیب زاده سردفتر 38 یزد     20-محمدباقر نیک نامی سردفتر 22 یزد

 اسامی داوطلبین و نامزدین دفتریار  :

  1-سیدمحمد افتخاری بافقی دفتریار 26 یزد    2-سیدحسین افتخاری بافقی دفتریار 39 بافق   3-محمد جواد برادران دفتریار 18 مهریز    4-سیدرضا پورمیرافضلی دفتریار 27 میبد    5-معصومه جافی دفتریار یک یزد   6-سیدمحمدرضا رضی رضوی دفتریار 2  یزد    7-محمدرضا سالم دفتریار 22 یزد    8- مجید یعقوبی باجگانی دفتریار 6 یزد    9-محمد حسین شکاری دفتریار 9 اردکان  10-محمود شاکر اردکانی دفتریار 40 اردکان