اطلاعیه

به اطلاع کلیه سردفتران و دفتریاران محترم اسناد رسمی استان یزد می رساند، به منظور انتخاب اولین هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از کلیه داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده 62 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیرماه 1354 و ماده 5 آیین نامه اجرایی ( اصلاحی 1379) که ذیلا" درج گردیده دعوت به عمل می آید از تاریخ 27/08/91 الی 06/09/91  (به مدت یک هفته) از ساعت 8 الی 12 با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر - درخواست نامزدی خود را منضم به 3 قطعه عکس 4*3 و کپی کارت ملی و شناسنامه وحکم انتصاب به شغل سردفتری یا دفتریاری کتبا طبق فرم نمونه در دفتر هیئت نظارت واقع در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اتاق امور سردفتران تحویل و رسید اخذ نمایند.

 ماده 62 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیر ماه سال 1354: سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور می گردد.

 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1379: سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیات مدیره کانون اعلام می نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری.

ب- حداقل ده سال سابقه سردفتری اسنادرسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و قضاوت.

ج- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

د- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی.

ه- نداشتن پیشینه و محکومیت موثر کیفری.   و- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در پنج سال اخیر خدمت

ز- داشتن حسن شهرت.

ح- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.

ط- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی.

ی -عدم اعتیاد به مواد مخدر.

                         هیئت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران  استان یزد