جالبه هر روز اين نقل و انتقال خودرو واسه خودش يه برنامه جديد داره و مردم هم سرگردون و علاف ، از يه طرف راي ديوان عدالت اداري دفاتر اسناد رسمي رو از اخذ مجوز راهنمائي رها ميكنه ، از اون طرف نيروي انتظامي اعلام ميكنه اگه كسي سند نقل و انتقالش رو تو دفاتر بزنه ما قبول نداريم و هيچ كاري براش نميكنيم ، از يه طرف ديگه كانون سردفتران ميگه راهنمائي و رانندگي طبق ماده قانون خودش فقط وظيقه ثبت انتقال در كاردكس رو از روي سند رسمي داره و حق تغيير مالكيت رو نداره ، و دفاتر شدن اره دوسر چون ديواري كوتاه تر از دفترخونه نيست ، مردم هم خيلي راحت ترن وقتي مشكلي در اين رابطه براشون پيش مياد هرچي كاسه و كزه اس تو سر دفاتر بشكن ، خدا رحم كنه حال و روز ما سردفترها رو با آخر و عاقبت كار اسناد اتومبيل .....

بهرحال از شوخي و مزاح در رفته با توجه به جميع مقررات فعلي هيچگونه منعي در نقل و انتقال خودر وها به هر مدلي كه باشه فرا روي دفاتر نيست و عاقبت به زور قانون هم كه شده ناجا ناگزيره اسناد رو بپذيره و تعويض پلاك رو انجام بده .... پس پيش بسوي تنظيم اسناد طبق مقررات و حفظ حقوق دولت و مردم ..........