به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد به نقل معاون اسناد و جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران این اداره کل ، به منظور مدیریت و نظارت بهینه بر عملکرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سال جاری تخلفات تصریح شده در قوانین و مقررات احصاء و کدبندی شد .

نقل از سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد :

محمد حسن بهادر در بیان علت این کار گفت : یکی از نتایج خوبی که این کدبندی در بر خواهد داشت اینست که می توان تخلفات عمده دفاتر را رصد و برای کاهش و جلوگیری از ارتکاب آن برنامه ریزی جدی تری کرد و نیروی بیشتری را برای پیشگیری بکار گرفت .

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان افزود در حال حاضر عدم رعایت ماده 19 آئین نامه و نیز رعایت نکردن مواردی از قانون و آئین نامه تسهیل تنظیم اسناد و اخذ امضای متعاملین در اوراق نانوشته و ناخوانده از بیشترین تخلفات اعلامی از سوی بازرسان این اداره کل است .

محمد حسن بهادر در پایان با اشاره به توالی ایجاب و قبول عرفی و تبعات آتی رعایت نکردن قانون تسهیل برای خریداران املاک به سران دفاتر اسناد رسمی توصیه کرد همواره در راستای اعتبار اسناد رسمی و جایگاه ویژه سردفتری اهتمام داشته باشند و بازرسان دفاتر را به توجه بیشتر بدین تخلفات توصیه کرد .