باطلاع همکاران بزرگوار میرساند :

1-مراسم هفتم مرحومه مغفوره ،  والده مکرمه اخوان محترم میراب زاده اردکانی ، ساعت 5/3 عصر دوشنبه 30 آبانماه جاری بر مزار پاکش در گلزار اردکان برگزار میگردد

 

2-مجلس ترحیم و بزرگداشت این بانونی مومنه روز ۵ شنبه سوم آذر ماه 90 از ساعت ۳۰/۳الی ۵ بعد ازظهر در مسجد جامع شهرک غرب منعقد می باشد

از همکاران بزرگوار دعوت میشود برای بزرگداشت مقام مادر و تسلی خاطر بازماندگان در مراسم فوق الذکر حضور بهم رسانند

جامعه سردفتران و دفتر یاران استان یزد - طباطبائی