همکاران محترم

همنگونه که استحضار دارید طبق ماده 15 اساسنامه جامعه سردفتران یزد .. مجمع عمومی نوبت دوم با هرتعدادی رسمیت دارد بنابراین از عزیزان سردفتر و دفتریار درخواست میشود برای تقویت و پویائی جامعه با احساس مسئولیت و دلسوزی بیش از پیش فعالانه در جلسه مجمع عمومی امروز چهارشنبه 20 مهر ماه 90 برای انتخاب هیئت مدیره شرکت فرمائید

ضمنا حضور جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون را به فال نیک گرفته و قبل از رای گیری به سخنان ایشان گوش خواهیم داد و قبل از رسمیت مجمع جلسه پاسخ و پرسش برگزار خواهد شد و سردفتران حوزه ثبتی یزد 4 نفر را بعنوان اعضای شورای تقسیم اسناد انتخاب خواهند نمود و اعضای شورای تقسیم شامل ماده 23 و24 اساسنامه نبوده و همکاران بدون شرط سابقه کار میتوانند نامزد شوند

وعده ما ساعت 5 بعدازظهر در سالن اجتماعات جانعه سردفتران