پیرو آگهی قبلی و صورتجلسه مجمع مورخ 07/07/90 و اطلاع رسانی از طریق پیامک و بر اساس تجویز ماده 15 اساسنامه نظر به اینکه مجمع عمومی مورخ هفتم مهرماه به علت نرسیدن نصاب قانونی منتج به نتیجه نگردید لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران اعم از سردفتر و دفتریار عضوجامعه سردفتران میرساند :

جلسه مجمع عمومی جامعه راس ساعت 5 بعد ازظهر روز چهارشنبه 20 مهرماه 1390 در محل سالن اجتماعات جامعه وبا حضور جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه قبلی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و همچنین انتخاب 5 نفر بعنوان اعضای شورای تقسیم اسناد وفق دستور کمیسیون تقسیم اسناد ثبت اسناد در حوزه ثبتی یزد تشکیل میگردد از همکاران محترم تقاضا دارد فعالانه در این جلسه حضور بهم رسانند .... حضور منسجم و همگانی و به موقع شما نشانگر احساس مسئولیت و علاقه مندی به سرنوشت شغلی و اداره جامعه سردفتران خواهد بود

ضمنا از همکارانی که واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره میباشند استدعا دارد قبل از تشکیل جلسه مراتب نامزدی خود را به هیئت مدیره یا روابط عمومی جامعه تسلیم نمایند