همکاران محترم پیرو اطلاعیه قبلی نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی در تاریخ پنجشنبه 7 شهریور جاری در سالن اجتماعات جامعه واقع در بلوار منتظر قائم چهارراه مهدیه کوچه جنب داروخانه دکتر امام زاده ای تشکیل میگردد خواهشمند است راس ساعت 5/4 عصر حضور بهم رسانید

متاسفانه همکاران محترم واجد شرایط در موعد تعیین شده نسبت به اعلام کاندیداتوری خود اقدام ننموده اند که احساس مسئولیت و علاقه مندی به مسائل شغلی و لزوم حضور فعال عزیزان ایجاب مینماید توجه بیشتری مبذول گردد ..... از آنجا که هیئت مدیره فعلی نیز بعلت گرفتاری از اعلام نامزدی خودداری نموده اند لازم است جهت جلوگیری از وقفه درکار جامعه سردفتران و موکول شدن انتخابات به مرحله دوم در فرصت باقی مانده نامزدی خود را کتبا به هیئت مدیره اعلام نمایند

جهت مزید استحضار آگهی دعوت قبلی ذیلا" تقدیم میگردد

بدینوسیله از کلیه اعضای جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده که راس ساعت 5/4 بعد از ظهر روز پنج شنبه 7/7/90 در محل جامعه سردفتران تشکیل میگردد حضور بهم رسانند 

دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره

2-انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی وعلی البدل)

3-انتخاب بازرس جامعه

4-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حق عضویت اعضا,

ضمنا در اجرای مواد 22 و23 اساسنامه داوطلبین واجد شرایط  عضویت در هیئت مدیره وفق ماده 23 میبایست ظرف 10 روز از ابلاغ آگهی تقاضای خود را به جامعه ارسال نمایند

 

ماده 22:   شرایط عضویت در هیئت مدیره – هریک از سردفتران و دفتریاران داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید واجد شرایط زیر باشند

1-داشتن حداقل 5 سال سابقه سردفتری یا دفتریاری حسب مورد

2-نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 4 و بالاتر در مدت سه سال اخیر

3-نداشتن تاخیر در پرداخت حق عضویت بیش از یکسال