اطلاعیه شماره 1:

با توجه به درخواست های مکرر تعدادی از همکاران جهت بررسی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در خصوص تعرفه تحریر و هشدارهای لازم و اتخاذ تصمیم و تکمیل دستورالعمل اجرائی تعرفه و اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم اسناد بعنوان مهمترین دغدغه دفاتر . جلسه فوق العاده عمومی جامعه راس ساعت 5 بعد از ظهر شنبه 29 مردادماه در سالن اجتماعات جامعه برگزار میگردد از عزیزان همکار اعم از سردفتر و دفتریار استدعا میشود با توجه به ماه مبارک رمضان و اوقات شرعی و کمبود وقت جلسه راس ساعت مقرر حضور یابند ضمنا به اتخاذ تصمیم در امر تقسیم اسناد . حضور سردفتران محترم ضروری است و احساس مسئولیت و حضور بموقع شما موجب امتنان است

 

اطلاعیه شماره 2:

بدینوسیله از کلیه اعضای جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده که راس ساعت 5/4 بعد از ظهر روز پنج شنبه 7/7/90 در محل جامعه سردفتران تشکیل میگردد حضور بهم رسانند 

دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره

2-انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی وعلی البدل)

3-انتخاب بازرس جامعه

4-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حق عضویت اعضا,

ضمنا در اجرای مواد 22 و23 اساسنامه داوطلبین واجد شرایط  عضویت در هیئت مدیره وفق ماده 23 میبایست ظرف 10 روز از ابلاغ آگهی تقاضای خود را به جامعه ارسال نمایند

 

ماده 22:   شرایط عضویت در هیئت مدیره – هریک از سردفتران و دفتریاران داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید واجد شرایط زیر باشند

1-داشتن حداقل 5 سال سابقه سردفتری یا دفتریاری حسب مورد

2-نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 4 و بالاتر در مدت سه سال اخیر

3-نداشتن تاخیر در پرداخت حق عضویت بیش از یکسال