به اطلاع همکاران گرامی میرساند جلسه عمومی پاسخ و پرسش راس ساعت 5/5 عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 90 در سالن اجتماعات جامعه سردفتران تشکیل میگردد