پنج شنبه صبح با توجه به اعلام قبلی و فراخوان انجام شده راس ساعت 5/8 این همایش دوروزه در سالن اجتماعات بانک ملی یزد واقع در بلوار جمهوری اسلامی رسما گشایش یافت در این مراسم که باحضور مدیران کل ثبت اسناد  املاک و پست استان و نمایندگان بسیاری از بانکها و روسای واحدهای ثبتی و ادارات اجرا وجامعه سردفتران و تعداد کثیری از سران دفاتر و نیز آقای ثابتی استاد برجسته اجرا که بنا به دعوت دبیر همایش ٰحضور یافته بود با تلاوتی از آیات کلام الله مجید آغاز گردید

لازم به ذکر است جناب آقای خاوری مدیریت محترم بانک ملی بعلت مسافرت خارج از کشور و جناب آقای دشتی اردکانی ریاست کانون سردفتران تهران بعلت کسالت نتوانستند در این همایش حضور یابند

ابتدا آقای رسایی مدیریت شعب استان بانک ملی با عرض خیرمقدم به حاضرین به ویژه آقای ثابتی و حکیمیان مدیرکل ثبت استان از معاونین ثبت کل و روسای واحدهای ثبتی و نمایندگان بانکها و موسسات مالی وسران دفاتر تشکر و قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمود این همایش بتواند آثار و نتایج خوبی دربرداشته و موجب شود پرونده های مربوط به مطالبات معوق بانکها به سرانجام برسد وی در ادامه از آقای حکیمیان مدیرکل ثبت تقاضای اختصاص قسمتی از واحد اجرا به بانکها و اولویت و سرعت بخشی به پرونده های اجرائی آنها نمود

سپس آقای حکیمیان ضمن خیرمقدم به حاضرین و آقای ثابتی از حضور و توجه بانکها و دفاتر اسناد رسمی به این همایش مهم تشکر و از مدیریت بانکهای ملی و ملت وسپه بخاطر مساعدت و مشارکت آنها در برگزاری همایش قدردانی و اعلام نمود از هفته آینده اجرای ثبت یزد بررسی و تعیین اولویت پرونده های این بانکها را دردستور کار خود قرار خواهد داد و در ضرب الاجل دوماهه و تا آخر خرداد کلیه مطالبات معوق آنها به امید خدا به مرحله اجرا و وصول خواهد رسید

سپس آقای سیدعلی اصغر میروکیلی دبیر جامعه سردفتران با اعلام خیرمقدم خطاب به حاضرین اظهار داشت .. سند رسمی ضامن حفظ و بقای حقوق مردم است و دارنده سند رسمی خواهان پشتیبانی حاکمیت از سند رسمی است و هرچه اقتدار و توان این ضمانت بالاتر باشد احساس امنیت و اطمینان مردم به دستگاه حاکمه و متصدیان ثبت و سند بیشتر خواهد بود .... وی با اشاره به مقررات قانون مدنی در باب تعریف سند رسمی و مواد 46  تا 48 قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت مربوط به اسناد غیرمنقول به قرائت ماده 70 قانون ثبت پرداخت و اظهار داشت قانونگذار با این دوسطر ماده قانونی بهترین و کاملترین تعریف را از سند رسمی نموده و کلیه مندرجات و امضاهای سند را معتبر دانسته است بنابراین بای آنکه مردم به سمت و سوی سند رسمی تشویق و ترغیب گردند باید به آنها اطمینان خاطر و احساس امنیت در اجرای آن را تامین کرد و برای اینکار ما نیازمند اجرای قوی هستیم و لازمه داشتن اجرای قدرتمند ایجاد زیرساختها و ابزار کارآمد و ووجود متخصصین و عالمین به این فن است ..

رئیس جامعه یزد با عنوان این مطلب که اجرای اسناد رسمی از سه بخش عوامل اجرائی (دارنده سند یا ذینفع مثل بانکها و مرجع صدور اجرائیه که دفاتر اسناد رسمی هستند و ادارات اجرا که بخش اصلی اجرا و احقاق حق دارنده سند را عهده دارند)  تشکیل میشود و ما باید هرسه بخش را همزمان فعال و با تشکیل کارگاههای آموزشی و انتقال تجارب و اصلاح مقررات مورد نیاز تقویت نماییم

دبیر جامعه یزد درادامه سخنان خود مشکلات اجرائی را از دغدغه های قدیمی جامعه سردفتران دانسته و اظهار داشت متاسفانه گرچه  مقررات اجرای اسناد رسمی در طول سالیان گذشته اصلاح و بازنگری شده ولی قالب سنتی آن حفظ و دنیای الکترونیک و علوم و تکنیک های به روز در آن ورود نیافته و امروز جوابگوی نیازهای جامعه ثبت نوین نمیباشد .آقای میروکیلی در پایان اظهار امیدواری کرد خروجی و نتیجه این همایش بتواند روند اجرای اسناد رسمی را تسریع و موجب اعتماد سازی و شفافیت اسناد رسمی گردد

آنگاه آقای ثابتی که عمر خویش را در اجرا گذرانده و امروز بعنوان یکی از اساتید اجرا شناخته میشود در جایگاه قرار گرفته و ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش  ... اجرای اسناد رسمی را دارای اهمیت ویژه دانست و با ذکر تاریخچه ای از اجرا و تحولات و اصلاحات در مقررات مربوطه از بدو تا این زمان نکات بسیار مهمی را خطاب به حاضرین بیان نمود وی با توجه به مقررات مربوط به تنظیم اسناد رهنی و ذمه ای و قرائت موادی از قانون عملیات بانکی بدون ربا از بعضی از فرمت های اسناد انتقاد نمود و خواهان توجه بیشتر بانکها در تهیه فرمها و دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد و مندرجات آنها گردید وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت چه بسا اسنادی که بخاطر عدم توجه در نحوه نگارش سند و یا بی توجهی بانکها در فرمتهای ارسالی به دفاتر امروز در ادارات اجرا معطل و غیرقابل اجرا مانده است ..

آقای ثابتی سپس مواردی را که باید در تنظیم سند رعایت و در زمان صدور اجرا تا ختم آن مورد توجه قرار گیرد تشریح نمود ..آنگاه جلسه برای یک ربع ساعت استراحت حاضرین و پذیرائی خاتمه یافت و در ساعت 5/11 مجددا" کارگاه آموزشی اجرا با حضور کارشناسان بانکها و سران دفاتر و متصدیان و روسای اجرای ثبت شروع و ضمن تدریس به سئوالات حاضرین نیز پاسخ داده شد

کلاس آموزشی بعد از صرف ناهار بازهم از ساعت 3 بعد ازظهر تا 6 ادامه یافت سپس حاضرین برای دیدار از نمایشگاه صدومین سال تاسیس ثبت به سالن نمایشگاه عزیمت نموده و با توجه به تقارن روز دوم همایش با جمعه مقرر شد گارگاه آموزش از ساعت 5/8 صبح در محل جامعه سردفتران برگزار گردد