همکاران محترم و بزرگوار

نظر به اینکه از اول سال ١٣٩٠ مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق خبر ذیل الذکر افزایش یافته توجه داشته باشند در محاسبه مالیات ارزش افزوده به نرخهای جدید توجه داشته باشند :

با توجه به تبصره "۲″ ماده "۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد، از اول سال ۱۳۹۰ نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از سه درصد( ۳% ) به چهار درصد (۴% ) افزایش می‌یابد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مودیان محترم مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده درخواست می‌گردد که از اول سال ۱۳۹۰ در کلیه مبادلات اقتصادی فی مابین (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد( ۴% شامل ۲٫۲%  مالیات ، ۱٫۸%  عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.
لازم به یادآوری است که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۸۹ سه درصد(۳%) خواهد بود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

منبع خبر:

http://www.accpress.com/news/1389/12/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87/