فراخوان مقاله

(( اجرای اسنادرسمی علمی - کاربردی))

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور یکی از دستگاههای حاکمیتی ، دراعتبار بخشی ، تثبیت وحمایت از حقوق ومالکیت  مشروع وقانونی اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی ، مشارکت درتنظیم روابط ومناسبات اقتصادی  واجتماعی  جامعه باهدف استقرار وتقویت عدالت  وامنیت فراگیر اقتصادی واجتماعی کشور ونیز پیشگیری از اختلافات ودعاوی نقش اساسی وارزنده ای ایفا  می نماید.

بلحاظ  گذشت یک قرن ازعمر نظام ثبتی کشور فرصت راجهت بازخوانی  مبانی حقوقی،  علمی ، فنی ونیزواکاوی  برنامه ها ، طرح ها ، فعالیت ها واقدامات این سازمان در زمینه  اجرای اسنادرسمی مغتنم شمرده وهمایش  وکارگاه آموزشی باهمکاری ومشارکت سرپرستی بانک ها وجامعه سردفتران استان یزد درروزهای پنج شنبه وجمعه 25و26 فروردین ماه  1390 درسالن اجتماعات سرپرستی بانک ملی واقع در بلوار جمهوری اسلامی باحضور استاد برجسته  اجرای اسنادرسمی  کشور  جناب آقای زین العابدین ثابتی  ودیگر اساتید  فن برگزار می نماید. لذا از تمامی اندیشمندان وصاحب نظران بالاخص روسای واحدهای ثبتی ، مسئولین  ومامورین اجرا ، سران دفاتراسنادرسمی و روءسای حقوقی بانک ها ودانشگاهیان  جهت تهیه وارسال مقاله باعناوین ذیل دعوت بعمل می آورد .

 

 محورهای ارائه مقالات

١-هزینه های اجرایی

٢-       ترهــین مــازاد  

3-   تشریفات ابلاغ  در آئین نامه

          4-   نقدوبررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت

  5-    راهکار های اجرایی برای سهل الوصول شدن مطالبات بانکها

  6-    بــــررســی مهلت های مـــقرردرآئین نامه  اجرایی اسنادرسمی

7-    تشریفات قانونی برگزاری مزایده وتنظیم سند انتقال  اجرایی

8-    تکــالــیف قـانونی دفـــــاتراسنادرسمی برای صدور اجراییه

9-    نحوه محاسبه بدهکاری مدیون اعم از اصل ، سود ، دیرکرد وجریمه روزانه

  10-   تحلـیلی برمــواد 77 7 قــانون مـدنی ومـــــــــواد 33 الـــــی 39 قانون ثبت

  11 -  ابهامات آئین نامه  اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجــــرا مصوب 87/6/11

  12-  بررسی ماهیت حقوقی اسناد لازم الاجرا ( معاملات رهنی ، باحق استرداد ، تعهدات،وثایق حسن انجام تعهد ، ذمه )

 شورای علمی همایش : 

آقایان زین العابدین ثابتی ، دکتر محمدرضا خاوری از بانک ملی  ، حسـین بهاری از بانک ملت ، شاپور افشار ویژه از بانک سپه ، سیدحسین حسینی نیک ، سیدعلیرضا طباطبائی ، سیدعلی اصغر میروکیلی ، منصور مظفری 

آخرین فرصت ارسال :  1390/1/22

آدرس  دبیرخانه : استان یزد ، خیابان فرخی ، اداره کل ثبت اسنادواملاک استان یزد ، اطاق 141       تلفن :  6228036                 نمابر :  6228034

ایمیل : ejrayeasnaderasmi@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید