امروز جلسه مشترک هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد با کمیته ورزشی کانون سردفتران تهران تشکیل شد

این جلسه که با حضور اقایان عموزاده  و آتش زر از کمیته ورزشی کانون  و یکی از مسئولین کانون سردفتران و هیئت مدیره جامعه سردفتران یزد در محل جامعه تشکیل گردید ابتدا توسط آقایان عموزاده وآتش زر در خصوص فوائد ورزش و لزوم ورود سران دفاتر بصورت فعال در این بخش و استفاده از ظرفیتهای بالقوه جامعه سردفتری کشور و شناسائی ورزشکاران و علاقه مندان و انسجام و تشکیل تیمهای مختلف در تمامی زمینه های ورزشی و لزوم حضور فعال همکاران و اعتلای سردفتری ، بیانات مبسوطی ایراد و گزارش کاملی از نحوه تشکیل و فعالیتهای کمیته ورزش کانون سردفتران و ایجاد هیئتهای ورزشی و ارتباط خوب این کمیته با باشگاهها و مراکز ورزشی ، ارائه شد و بر تشکیل کمیته ورزشی در استان یزد و فعال شدن و پویائی هرچه بیشتر انواع رشته های ورزشی بخصوص فوتسال - فوتبال - شطرنج- رزمی و غیره تاکید گردید

دبیر جامعه سردفتران یزد ضمن خوش آمدگوئی به مهمانان گرامی اظهار داشت کمیته ورزش جامعه سردفتران یزد بعنوان زیر مجموعه کمیته رفاه مدت دوسال است تشکیل گردیده که بعلت نبودن بودجه و امکانات لازم  با عدم استقبال روبرو شده که باید با دید کلان به آن نگاه کرد 

آقای میروکیلی تاکید نمود جامعه سردفتران یزد از این تصمیم کانون و اقدامات مثبت کمیته ورزشی استقبال مینماید و تمام توان خود را بکار خواهد بست تا کمیته ورزشی جامعه را بعنوان یک کمیته مستقل فعال نماید ودر اسرع وقت فراخوان داده تا همکاران ذیعلاقه و حرفه ای شناسایی و معرفی گردند دبیر جامعه قول مساعد داد تا با استفاده از اعضای ورزشکار و علاقه مند به این رشته ها و با همکاری و مساعدت کمیته ورزشی کانون تمام توان خود را در اجرای اهداف مشترک بکار بندد