جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی

انتخاب حضرتعالی بعنوان ریاست کانون سردفتران و دفتریاران تهران با اکثریت آرای هیئت مدیره موجب خرسندی مضاعف شد این انتخاب شایسته را به شما و کلیه همکاران در سراسر کشور تبریک و برایتان توفیق و موفقیت روزافزود در تحقق اهداف عالیه جامعه سردفتری کشور آرزو داریم و رجاء واثق داریم با استعانت از خداوند لایزال و پشتگرمی مساعدت و همراهی همکاران بزرگوار خواهید توانست بر مشکلات فائق آئید

جامعه سردفتران استان یزد چون گذشته آماده هرگونه همکاری در تحقق اهداف کلان در حوزه سردفتری کشور بوده و در کنار شما خواهد ایستاد

ضمنا از زحمات جناب آقاصفری قدردانی و برایشان آرزی موفیت داریم

هیئت مدیره جامعه سردفتران یزد