بازگشت همه بسوی اوست

با کمال تاسف و تاثر درگذشت والده ماجده آقایان راعی عزآبادی سران دفاتر اسناد رسمی ۶ و ١٢٠ یزد که در بازگشت از کربلای معلی به دیار باقی شتافته است را به اطلاع دوستان و همکاران میرسانیم

تشییع آن مرحومه عصر امروز باحضور تعدادی از همکاران و اعضای هیئت مدیره در خلدبرین انجام شد و بدینوسیله مراسم ترحیم ذیلا" اعلام میگردد:

مراسم ختم چهارشنبه ٢۴/٠٩/٨٩ ساعت ٧ تا١٠ صبح مسجدحکایتی در خیابان انقلاب

٢-مراسم ختم جمعه ٢۶/٠٩/٨٩ ساعت ۶تا ٨صبح همراه با دعای ندبه در مهدیه یزد و از ساعت ٩ تا ١٢ در مسجد صاحب الزمان شرف آباد رستاق

٣-مراسم سوم جمعه ٢۶ آذر ساعت ٣٠/٢ عصر از منزل مرحومه بطرف خلدبرین

۴-مراسم ختم زنانه شنبه ٢٧ آذر ساعت ٣ تا ۵ در منزل مرحومه

۵- مراسم ختم یک شنبه ٢٨/٩/٨٩ ساعت ٧ تا ١٠ صبح مسجد بتول آزادشهر

۶-مراسم هفتم دوشنبه ٢٩ آذر ساعت ٣٠/٢ عصر از منزل مرحومه به خلدبرین

ضمن عرض تسلیت به همکاران بزرگوار اخوان راعی و سایر بستگان برای آن مرحومه علو درجات و شفاعت آقا ابا عبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر و اجری جزیل آرزو داریم

روابط عمومی جامعه سردفتران یزد