همکاران محترم  در کلیه حوزه های ثبتی  استان یزد      

 احتراما" نظر به تفاهم انجام شده فی مابین وزارت بازرگانی و کانون سردفتران  ، مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام  گواهی امضای الکترونیک  (دفاتر RA)  در استان یزد  بعنوان اولین استان  بعد از تهران  با حضور جناب  آقای مفتح معاونت محترم  وزارت بازرگانی  و آقای دشتی نایب رئیس کانون  سردفتران و مدیرکل محترم ثبت اسناد  و مقامات استان  یکشنبه 21 آذرماه  ساعت 13  در سالن اجتماعات  جامعه برگزار میگردد

ازآنجا که قرار است تا پایان سال جاری دفاتر اسناد رسمی  به دفاتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیک  مجهز  گردند لذا با اغتنام از این فرصت و حضور متصدی  آموزشی  گواهی امضای دیجیتال کانون تهران ،  قبل از شروع مراسم ،  کلاس آموزشی  سران دفاتر   از ساعت 11  صبح  یک شنبه 21/09/89    آغاز  میگردد  لذا از آن همکار محترم  درخواست میشود   راس ساعت مقرر در کلاس  مذکور حضور بهم رسانید  ، لازم به ذکر است  تجدید کلاس  آموزشی بعلت تخصصی بودن امر   مقدور نمیباشد

                       روابط عمومی  جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد