تبریکات صمیمانه ما را به مناسبت عید سعید غدیر خم پذیرا باشید ،  راه علی ، سیره علی ، فرارویتان و زیارت و شفاعتش نصیبتان باد